HÖÔÙNG DAÃN VEÀ TOØA HAØNH CHAÙNH QUAÄN CHUO

Ngày cập nhật cuối cùng
25/03/2015
TầngTên phòng banNội dung nghiệp vụ 
Tầng 8Văn phòng giám sát vệ sinh khu vực phía ĐôngThực hiện nhiệm vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Phụ trách tư vấn các thắc mắc về vật nuôi, cách diệt sâu bọ v.v…Tel 232-4651
Tầng 7Phòng y tế bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏePhụ trách nhiệm vụ giải đáp thắc mắc, tư vấn về Bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm hưu trí toàn dân, Bảo hiểm chăm sóc người già người bị bệnh và các loại chi phí y tế.Xem höôùng daãn veà laàu 7
Tầng 6Phòng Phúc lợi sức khỏeLà tầng thực hiện tư vấn giải đáp thắc mắc về sức khỏe, khám và tiêm chủng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ (Liên hệ hoặc đăng ký được thực hiện ở tầng 5) 
Tầng 5Phòng Phúc lợi sức khỏeTiến hành các nhiệm vụ liên quan đến sức khỏe của người dân trong quận, chi trả của chính quyền cho phí y tế, các nhiệm vụ liên quan đến phúc lợi cho người cao tuổi và nuôi dạy trẻ, tiến hành đăng ký nuôi chó hoặc các vật nuôi khác.Xem höôùng daãn veà laàu 5
Phòng hỗ trợ gia đình có trẻ nhỏThực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nuôi dạy trẻ như phát Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em, tiêm chủng phòng bệnh, phí hỗ trợ trẻ em, nhà trẻ v.v…
Hội đồng phúc lợi xã hội Quận ChuouTiến hành các hoạt động như hoạt động bảo vệ người cao tuổi sống một mình trong quận, các nhiệm vụ liên quan đến Nhà sinh hoạt thiếu nhi (Giữ trẻ sau tan học), hỗ trợ nuôi dạy trẻ, các hoạt động trong vùng liên quan đến trẻ em. Ngoài ra giải đáp các thắc mắc và tư vấn về hoạt động tình nguyện, cho mượn xe lăn, quyên góp tiền cho cộng đồng v.v…
Tầng 4Phòng tổng hợpTiến hành các nhiệm vụ quản lý trụ sở, các nhiệm vụ về đăng ký - thống kế nhà ở, phòng ngừa thiên tai và bầu cử.Xem höôùng daãn veà laàu 4
Phòng xúc tiến xây dựng khu phốPhụ trách các nhiệm vụ tư vấn về xây dựng khu phố, công báo - tuyên truyền và tiếp thu ý kiến của khu đồng thời giải đáp thắc mắc, tư vấn về hành chính pháp luật.
Phòng hỗ trợ xây dựng khu phốHỗ trợ các hoạt động như xanh hóa mỹ quan đô thị, phòng chống tội phạm hay các sự kiện của khu vực, bên cạnh đó phụ trách nhiệm vụ liên quan đến các đoàn thể trong vùng như CLB người cao tuổi, hội thiếu nhi v.v… và trung tâm phúc lợi vùng
Tầng3Văn phòng thuế thành phố ChuouPhụ trách nhiệm vụ về thuế thành phố.Xem höôùng daãn veà laàu 3
Phòng Kế toánPhụ trách về nộp thuế thành phố và phí bảo hiểm sức khỏe toàn dân.
Tầng 2Phòng dân cư thành phốTiến hành nhiệm vụ về Phiếu cư trú (jumin hyo) và hộ khẩu khi có người chuyển đến, chuyển đi v.v…, nhiệm vụ về chứng minh vĩnh trú đặc biệt, cấp phép vận hành tạm thời xe ô tô v.v…Xem höôùng daãn veà laàu 2
Tầng1Phòng phúc lợi sức khỏePhụ trách nhiệm vụ liên quan đến phúc lợi cho người tàn tật.Xem höôùng daãn veà laàu 1
Phòng bảo hộPhụ trách nhiệm vụ liên quan đến Bảo hộ cuộc sống.
 Tầng hầm1Bãi đỗ xe