Dịch vụ dịch thuật miễn phí

Ngày cập nhật cuối cùng
29/07/2011

Tại trang web của TP Kobe, nếu dùng dịch vụ dịch thuật của Google thì có thể dịch được nội dung của trang đó.
Nhưng vì được kết cấu theo chế độ dịch văn bản tự động nên không thể dịch được một cách chuẩn xác và TP Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc này.
Nếu muốn dùng dịch vụ dịch thuật của Google thì sau khi đồng ý với các điều khoản bên dưới rồi mới nên sử dụng.

Nếu click vào “Đồng ý” thì màn hình sẽ chuyển về đầu trang của website TP Kobe.
 
※Trước khi sử dụng dịch vụ này xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn về dịch vụ dịch thuật Google.

  • Đồng ý
  • Không đồng ý