ĐÔ THỊ CHỊ EM - GIAO HỮU / ĐÔ THỊ HỢP TÁC THÂN THIỆN / CẢNG CHỊ EM - GIAO HỮU CỦA KOBE

Ngày cập nhật cuối cùng
25/03/2009

ĐÔ THỊ CHỊ EM - GIAO HỮU CỦA KOBE

  • Seattle (Mỹ)
  • Marseille (Pháp)
  • Rio De Janeiro (Ba Tây)
  • Thiên Tân (Trung Quốc)
  • Riga (Latvia)
  • Brisbane (Úc)
  • Barcelona (Tây Ban Nha)

ĐÔ THỊ HỢP TÁC THÂN THIỆN

Philadelphia (Mỹ)

CẢNG CHỊ EM - GIAO HỮU

Cảng Seattle (Mỹ)
Cảng Thiên Tân (Trung Quốc)
Cảng Rotterdam (Hà Lan)